Grafstenen

Onder de 347 grafstenen op het kerkhof bevinden zich de resten van 704 overledenen. Met behulp van de nabestaanden wil de stichting de grafstenen zo goed als mogelijk herstellen.