Tuin

Vrijwilligers hebben zich ingezet om de tuin op te knappen en te onderhouden. Veel opschot is verwijderd, zo ook een enkele boom die onder de grafmonumenten wortelde. Aangezien het oorspronkelijke tuinontwerp is teruggevonden, is opnieuw en volgens tekening, een ligusterhaag om de grafplaats aangeplant. Het pad rondom de grafplaats was geheel overwoekerd. Het is nu vrijgemaakt van begroeiing en er is nieuw grind aangebracht, waarbij rekening is gehouden dat het pad rolstoel toegankelijk is.

Toen het kerkhof nog in gebruik was, werd het pad gebruikt om het rijtuig van de pastoor tot achter de kapel te brengen. Aan de voordeur wachtte de geestelijke dan de stoet op. Op veel kerkhoven is een dergelijk pad aangelegd. Het was gebruik om het lichaam van de overledene driemaal rond te dragen, mannen op de schouders, vrouwen onderhands, alvorens de grafplaats te betreden. Het
symboliseerde de overgang van het aardse naar een ander leven.