De stichting

De stichting, die in 2004 is opgericht, heeft het eigendom en het beheer van het katholiek kerkbestuur overgenomen. Zij heeft tot doel de begraafplaats in de oorspronkelijke staat terug te brengen en te onderhouden. In haar eerste taak is zij glansrijk geslaagd. Door een nieuwe bestemming van het terrein wil de stichting ook de toekomst van het terrein waarborgen.

Het kerkhof ligt aan de rand van de oude stad en de wijk Overwhere. Het wordt omringd door villa’s, huizen, een agrarische school en een verzorgingshuis. Deze prachtige plek in de stad is van grote cultuurhistorische waarde en kan opnieuw een belangrijke rol in de Purmerendse gemeenschap spelen. Daarom heeft het stichtingsbestuur van het kerkhof een openbaar toegankelijk rust- en stiltegebied gemaakt.

 

Contact