Historie

In 1875 schonk Nicolaas Brantjes, wethouder, lid van de Kamer van Koophandel en kerkmeester in Purmerend, een stuk weiland van een halve hectare aan de katholieke kerk. Voor die tijd werden de katholieken in een hoek van de algemene begraafplaats begraven. Daar moesten de kerkelijke plechtigheden, zoals de katholieke dienst die voorschrijft, achterwege blijven.

Drie jaar later schonk de familie Brantjes-Truffino geld voor de bouw van een kapel. De architect was H.P. van den Aardweg. De familie Brantjes speelde in die tijd een toonaangevende rol in Purmerend. Behalve eigenaar van een grote houthandel richtte Nicolaas Brantjes ook een cementfabriek en een plateelfabriek op. Het Art Nouveau- sieraardewerk van de firma Brantjes is nu in vele kunstcollecties te vinden.

Vanaf 1875 werd er aan de Overweersepolderdijk gedurende een eeuw lang begraven. Daarna is het kerkhof verwaarloosd en zijn er veel vernielingen gepleegd. In 1998 besloot de gemeente Purmerend de kapel en het monumentale toegangshek op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Op www.dodenakkers.nl is meer te lezen over de geschiedenis van de begraafplaats. Op www.schiltmeijer.nl, is een alfabetische lijst te vinden van de mensen die op dit kerkhof zijn begraven.”

De hiervoor genoemde alfabetische lijst “Schiltmeijer” borgt geen volledigheid, zeker niet t.a.v. de latere periode 1970-1973. Een vrijwilliger verbonden aan de stichting is druk bezig met een volledige reconstructie van de grafsteden en de daarin begraven personen over de periode 1876-1973. Eventuele vragen over niet vermelde begraven personen kunt u via onze website stellen en zullen worden doorgeleid naar betreffende vrijwilliger.