Gedenkteken voor verkeersslachtoffers

Sedert begin november 2010, bevindt zich op het kerkhof, rechts beneden achter de kapel, een gedenkteken ter nagedachtenis van diegenen die in Purmerend en naaste omgeving, in het wegverkeer, het leven hebben gelaten.

Bij velen, die op die wijze een dierbare hebben verloren, leeft de wens een gedenkwaardige plek te hebben om te herdenken en te overdenken. Het gemeentebestuur van Purmerend heeft zich dit aangetrokken. In overleg met het kerkhofbestuur, is ervoor gekozen voor dat doel een gedenkteken op het historische kerkhof aan de Overweersepolderdijk te plaatsen.

Het gedenkteken, “Geen tijd voor afscheid”, is de veelzeggende naam van het beeld dat,  door vertegenwoordigers van de brandweer en ambulancedienst, werd onthuld. Burgemeester Don Bijl stond er, in aanwezigheid van nabestaanden, plechtig bij stil. Het beeld geeft de leegte weer, die achterblijft na het overlijden. Het werd ontworpen door kunstenares Co Latumahina. Het gedenkteken biedt aan ieder, die een dierbare in het verkeer heeft verloren, de mogelijkheid een naamplaatje van het slachtoffer op de stenen sokkel te doen aanbrengen.