Kinderheuvel

Het kerkhof heeft een heuvel op de plek waar in het verleden, niet voldragen en ongedoopte, kinderen zijn begraven. Op deze heuvel staat thans een monument. Het is mogelijk as op deze heuvel te verstrooien. Ter herinnering kunt u een plaatje op de algemene herinneringsplaquette laten bevestigen of een vlinder voor in de gedachtenisboom laten maken.

Gedurende lange tijd is het gebruikelijk geweest om kinderen die nog niet waren gedoopt op een afzonderlijke plek, naamloos en in ongewijde aarde te begraven. Zo is de kinderheuvel ontstaan. Bij de restauratie heeft het Kerkbestuur op deze plek een monument geplaatst ter nagedachtenis aan al die kinderen en het verborgen verdriet van hun ouders.

Het monument is gemaakt door de kunstenares Wil van Blokland uit West-Beemster. Het werd geplaatst in 2008 en draagt de titel: 'In Gods hand'. Het beeld staat op een terp rechts net voor het verhoogde (gewijde)  deel van de begraafplaats. Aan de andere kant is een iets kleinere terp te zien. Hier werden mensen begraven die door zelfdoding om het leven zijn gekomen, en ook, net als de ongedoopte zielen, volgens de rooms-katholieke traditie, niet in gewijde grond begraven mochten worden. Het monument ”in Gods Hand“ is gemaakt voor alle  kinderen, die daar ooit naamloos begraven zijn. Door dit gedenkbeeld krijgen de kinderen  alsnog een eerwaardige gedenkplaats.

Het beeld is een grote, zachte organische vorm van keramiek met een lichte holling, waar een brokje blauw glas in ligt. Het brokje glas staat als het ware symbool voor het nog ongevormde leven, de ruwe diamant. Het glas wordt opgetild door de aardse vorm (moeder), de holling geeft de moederlijke en bescherming aan ,maar ook de holte van de goddelijke hand, die de beweging naar de hemel maakt. Het gedenkbeeld is een ode aan de kinderen, een manifestatie van stil verdriet en vooral een troost... in gods hand, want Hij kent al hun namen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u uw gegevens achterlaten op het contactformulier.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.